Outreach group Zimbabwe 2013

Outreach group Zimbabwe 2013

Outreach group: Salem Makwarela, Modes Marota, Anesu Muzata, Thabile Sefala, Mogadi Maponya, Oreditse Masebe, Biotumelo Morokolo, Pumelani Magama, Itumuleng Sebola and Tsegofatso Letsoala